prosba

Nebudete prosim nekdo mit cestu okolo haly v Ohrobci ?