Prijezd na cvicak do Klanovic

Odbocka do ulice Slechtitelska je uzavrena. Projet se da zezadu v Sestajovicich kolem fotbaloveho hriste a pak ulici Fibichova zezadu ke cvicaku.