Pochod

Vazeni badafaci-pochodaci. Kdo si chce utuzit kondicku,v sobotu vyrazime na organizovany pochod Za povidlovym kolacem. Start v sobotu v 9.00 v Benesove z nadrazi. Jestli pujdeme 8 nebo 16km se domluvime na miste podle toho jak zdatna skupina dotazi ;0)