legenda ke kalendáři

Od dubna tedy vyzkoušíme nový systém tréninků, legendu k označení(barevnému)najdete v sekci První hodina.